نمای ساختمان آجری لوکس و سفید

نمای آجری لوکس و سفید در ساختمان

نمای آجری لوکس و سفید در ساختمان،
یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی آجر می باشد.
ماده اصلی تشکیل دهنده آجر، رس می باشد. رنگ آن به علت اضافه کردن برخی رنگدانه ها مانند سفید، زرد، قهوه ای، کرم و … تغییر می کند…

ادامه مطالب
نمای آجری سفید و مدرن در ساختمان

نمای آجری سفید و مدرن در ساختمان

نمای آجری سفید و مدرن در ساختمان، یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمانی آجر می باشد.
ماده اصلی تشکیل دهنده آجر، رس می باشد. رنگ آن به علت اضافه کردن برخی رنگدانه ها مانند سفید، زرد، قهوه ای، کرم و … تغییر می کند…

ادامه مطالب
نمای آجری قرمز زیبا و شیک ساختمان

نمای آجری قرمز زیبا و شیک ساختمان

نمای آجری قرمز زیبا و شیک ساختمان با طرح کاربردی.
آجر در انواع آجرهای رسی، لعابی، سیلیکاتی، برجسته، کرکره ای و انعطاف پذیر می باشند.

ماده اصلی تشکیل دهنده آجر، رس می باشد.
رنگ آن به علت اضافه کردن برخی رنگدانه ها مانند سفید، زرد، قهوه ای، کرم و … تغییر می کند…

ادامه مطالب