دکوراسیون آجر رسی، لعابی و سیلیکاتی

انواع آجرهای رسی، لعابی و سیلیکاتی و کاربردشان

آجر در جهان به عنوان یکی از قدیمی ترین مصالح ساختمان سازی به شمار می رود که بیش از 100 سال عمر می کند. باید توجه داشت که با توجه به کیفیت،دوام، استحکام و همینطور زیبایی، قیمت های مختلفی دارند. ..